InsideBusiness Payments

Beheer uw binnen- en buitenlands betalingsverkeer en cashmanagement online

Releasebericht januari 2018

Elke dag streven we er naar om u van de beste mogelijke service te voorzien door ons aanbod regelmatig te verbeteren. We zijn blij mee te kunnen delen dat we een nieuwe versie van InsideBusiness Payments hebben ingevoerd om uw dagelijkse bankzaken verder te vereenvoudigen. Met deze versie hebben we een aantal bestaande functionaliteiten verbeterd en een aantal nieuwe functies toegevoegd. In deze release notes leest u de beschrijving van alle relevante wijzigingen.

Payment Service Directive 2

Op 13 januari 2018 werd de nieuwe European Directive for payment services, de Payment Service Directive 2 van kracht. Alle uitgaande betalingen binnen de European Economic Area (EEA) moeten, ongeacht de muntsoort, verwerkt worden op basis van kostenverdeling SHA (Shared Cost). We hebben IBP hierop voorbereid zodat u altijd de juiste kostenverdeling hanteert.

 

Verbeteringen in het autorisatiescherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het antwoordveld is nu standaard geactiveerd. U kunt meteen beginnen met het invullen van de code, en deze eenvoudig bevestigen door op Enter te klikken. U kunt nu nog sneller uw betalingen autoriseren.

 

US Clearingsystem in het Adresboek

 

 

 

 

 

Als u een Amerikaanse wederpartij toevoegt aan het adresboek, zal het clearingsysteem standaard de waarde Fedwire Routing Number tonen. Deze wordt in de praktijk vaker gebruikt dan CHIPS Universal Identifier.

 

Chequebetalingen

De menukeuze Cheque is nu slechts beschikbaar voor gebruikers met de permissie om betalingen aan te maken ten laste van een Belgische ING rekening. In het Cheque aanmaakscherm kan ook alleen nog maar een Belgische debetrekening geselecteerd worden. 

 

 

Zwitserse XML headers

U kunt nu ook importbestanden met een Zwitserse XML header importeren. Tijdens import zal IBP de Zwitserse XML header automatisch vervangen door de standaard EPC header. Het hashtotaal wordt berekend over het originele bestand.

 

Remote Authorisation vervaldatum

We hebben de vervaldatum voor het autoriseren van remote authorisation bestanden zichtbaar gemaakt op het scherm en op rapporten. U ziet nu eenvoudig de uiterste autorisatiedatum van uw remote betalingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGI CAMT improvements

We hebben element CdtDbtInd toegevoegd aan alle CGI CAMT berichten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMT

1. Als codewoord EREF (EndToEnd Reference) in de MT94x tag 86 voorkomt, wordt dit gemapt naar CAMT EndToEndId. Anders wordt MT94x tag 61 subfield 7 naar CAMT EndToEndId gemapt, tenzij daar NONREF, EREF, PREF, IREF of CREF in voorkomt.

 

2. De waarde 'ING' in het StatementID (eindedag) en ReportID (intradag) is nu vervangen door een unieke waarde met de vorm YYYYMMDDxxxxxxx.

 
YYYYMMDD bevat in geval van eindedag: boekdatum uit tag 62F
YYYYMMDD bevat in geval van intradag: aanmaakdatum uit tag 13D van de eerstvermelde transactie
 
xxxxxxx bevat in geval van eindedag: afschriftnummer uit tag 28C
xxxxxxx bevat in geval van intradag: afschriftnummer uit tag 28C van de eerstvermelde transactie
 
 
Importbestand ID
1. Het Importbestand ID kan als kolom toegevoegd worden in het overzicht Betalingen in batches
2. Het Importbestand ID blijft voortaan ook na het verwijderen van een betaling uit een batch intact.

 

 

SEPA purpose code

 

Naast de al bestaande Business type category met waarden als INTC, SALA, and TREA, hebben we nu ook een Business Type veld geïntroduceerd. Hier kunt u SEPA purpose codes selecteren. Vooralsnog is alleen code CBFF (Capital Building) beschikbaar. 

 

 

 

 

Speciale tekens
We accepteren nu speciale tekens overeenkomstig de lokale bestandsspecificaties van DTA en RIBA.