InsideBusiness Payments

Beheer uw binnen- en buitenlands betalingsverkeer en cashmanagement online

Sparen

In de komende periode zult u te maken krijgen met een aantal veranderingen in onze dienstverlening met betrekking tot uw spaarrekening. In de komende periode zal de ING unieke IBAN’s toekennen aan de spaarrekeningen die dat nu nog niet hebben. Gevolg hiervan is dat transacties van en naar de spaarrekening normale SEPA transacties worden, van een IBAN naar een IBAN. De aanlevertijden worden gelijk aan die voor SEPA betaaltransacties en er is mogelijk impact op uw reconciliatie proces.

 Controleer altijd de uiterste aanlevertijden.

 

Wijziging spaarrekeningen in InsideBusiness Payments

Vanaf eind juli krijgen spaarrekeningen die nu hetzelfde rekeningnummer hebben als de bijhorende Zakelijke Rekening een uniek IBAN. Dit heeft gevolgen voor de standaardweergave  van deze spaarrekeningen in InsideBusiness Payments .

Wanneer u de standaardweergave van de spaarrekening zelf heeft aangepast, zal deze niet gewijzigd worden.

Tabel 1: Weergave van de wijzigingen in InsideBusiness Payments:

Standaardweergave tot eind juli

Standaardweergave vanaf eind juli

000123456* Zkl   Kwartaal Spaarrek

NL12 INGB 0000 0567 89**   Zkl Kwartaal Spaarrek

Sparen Wagenpark***

Sparen Wagenpark***

* nummer van de bijhorende Zakelijke Rekening

** Nieuwe unieke IBAN van de spaarrekening

*** Door u aangepaste rekeningnaam

 

Wijziging spaarrekeningrapportage InsideBusiness Payments

De MT940/MT942 rekeningrapportage op de spaarrekening wijkt nu nog af van het MT940/MT942 formaat op de rekening-courant. De structuur van de MT940/MT942 rapportage op de spaarrekening zal identiek worden aan die van de rekening-courant. Daarnaast zullen er inhoudelijk een aantal wijzigingen plaatsvinden in de MT940/MT942 op de spaarrekening. Indien de MT940/MT942 spaarrekeningrapportage wordt ingelezen in een boekhoudpakket zijn er mogelijk wijzigingen noodzakelijk om dit succesvol te kunnen blijven doen.

Meer informatie:

 

Wijziging spaarrekeningrapportage voor InsideBusiness Connect, Telelink@Isabel, SwiftNet FIN & FileAct of in een derde bank  pakket

Als gevolg van de wijzigingen op spaarrekening zullen een aantal wijzigingen plaatsvinden op de MT940/MT942 spaarrekeningrapportage. Deze wijzigingen hebben betrekking op de inhoud van de rapportage en de frequentie.

Meer informatie: