InsideBusiness Payments

Beheer uw binnen- en buitenlands betalingsverkeer en cashmanagement online

Update juni 2017

Elke dag streven we er naar om u van de beste mogelijke service te voorzien door ons aanbod regelmatig te verbeteren. We zijn blij mee te kunnen delen dat we een nieuwe versie van InsideBusiness Payments hebben ingevoerd om uw dagelijkse bankzaken verder te vereenvoudigen. Met deze versie hebben we een aantal bestaande functionaliteiten verbeterd en een aantal nieuwe functies toegevoegd. In deze release notes leest u de beschrijving van alle relevante wijzigingen.

Nieuwe CGI versie CAMT.052 / CAMT.053

 

Naast de huidige versie van de CAMT.052 (intradag) en CAMT.053 (eindedag) kunt u nu voor alle rekeningen ook de CGI versie van deze berichten downloaden. U vindt deze terug in de downloadsectie van het Rekeningafschriften scherm onder de naam ‘CAMT 052 – CGI’ / ‘CAMT 053 - CGI’.

Deze zijn in overeenstemming met de nieuwe implementatierichtlijnen voor de CAMT.052 / CAMT.053 zoals gepubliceerd door de Betaalvereniging Nederland. De hierin opgenomen wijzigingen zorgen ervoor dat de Nederlandse implementatierichtlijnen meer in lijn zijn met de CGI Guidelines en de aanbevelingen van de EPC m.b.t Bank to Customer Reporting

 

De wijzigingen bestaan uit:

-       naast de vermelding van het geboekte bedrag in de Entry zal dit bedrag extra vermeld worden in de Batch en/of Transaction Details

-       de Creditor Scheme Identification (Incassant id) wordt voortaan vermeld in Private Identification binnen Related Parties

-       in geval van een Rmessage zullen de debtor en creditor rollen gerapporteerd worden conform de oorspronkelijke boeking. In geval van bijvoorbeeld een storno zal dus de de debtor uit oorspronkelijke incasso ook gemeld worden als debtor in de storno.

 

Aangezien ING op termijn volledig over zal gaan op de nieuwe versie, adviseren wij u om de nieuwe versie te downloaden en te beoordelen of u deze kunt verwerken. U kunt eventuele  aanpassingen aan uw systeem dan volgens uw eigen planning plaats laten vinden.

 

 

Direct een rekening toevoegen aan het adresboek

 

Gebruikers met toegang tot het Rekeningscherm en de bevoegdheid om het adresboek te wijzigen zien een nieuwe optie om een rekening meteen toe te voegen aan het adresboek. Met deze snelkoppeling kunt u nog eenvoudiger uw adresboek beheren.

 

 

 

 

Verbeterd dashboard

 

 

In het dashboard hebben de widgets een frisser en gebruikersvriendelijker uiterlijk gekregen.

 

 

 

 

Af- en bijschrijvingen overzicht uitgebreid

 

In het overzicht ‘Af- en bijschrijvingen van vandaag’ kun u een kolom toevoegen. Deze nieuwe kolom toont de datum en het tijdstip waarop de af- of bijschrijving heeft plaatsgevonden.