InsideBusiness Payments

Beheer uw binnen- en buitenlands betalingsverkeer en cashmanagement online

Update oktober 2016

SEPA in Zwitserland

Indien u een rekening bij ING Zwitserland aanhoudt, kunt u SEPA credit transfers importeren of manueel invoeren in IBP. U kunt ze importeren in XML pain.001. formaat. Indien u nu al van uw Zwitserse rekening credit transfers in EUR importeert naar een van de SEPA landen, controleer dan dat u de kosten indicator SHA meegeeft en dat aan de minimale SEPA eisen voldaan is in uw import bestand. Hiermee verzekert u zich ervan dat ze uitgevoerd zullen worden als SEPA credit transfers.

Een volledig overzicht van de verwerkingstijden vindt u op ingpcm.com.

 

BESR rapportage in Zwitserland

Voor uw Zwitserse rekeningen is nu ook het lokale BESR bestandsformaat beschikbaar in InsideBusiness Payments. Hierin worden Zwitserse post (ofwel ESR) betalingen gemeld. De BESR zal na aanvraag verschijnen in het ‘Extra rapportage formaten’ scherm.

 

RIBA in Italië

Van uw rekening in Italië kunt u lokale incasso-opdrachten (RIBA) opgeven. Een RIBA incassocontract is een vereiste om van deze dienst gebruik te kunnen maken. Indien u RIBA opdrachten wilt importeren kunt u de RIBA opdrachtkenmerken en een formaatbeschrijving via uw ING contactpersoon krijgen.

 

RIBA terugmeldingen

De terugmelding van onbetaalde RIBA incasso’s kan via een apart bestandsformaat beschikbaar gemaakt worden in InsideBusiness Payments. De RIBA Unpaid rapportage zal na aanvraag verschijnen in het ‘Extra rapportage formaten’ scherm.

 

Wijzig de uitvoeringsdatum van een meervoudige selectie met een handeling

U kunt nu eenvoudig de uitvoeringsdatum van een groep betalingen of batches wijzigingen met een handeling. Ga naar het ‘openstaande betalingen’ scherm en selecteer alle betalingen en/of batches met een onjuiste uitvoeringsdatum. Klik ‘Meer acties’ gevolgd door ‘Verander uitvoeringsdatum’. In het volgende scherm kunt u een nieuwe uitvoeringsdatum opgeven. Bewaar de veranderingen door op de ‘verander uitvoeringsdatum’ knop te klikken. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Verwijder individuele betalingen uit een batch

Ga naar ‘Batch details’en selecteer de betalingen die u uit de batch wilt verwijderen. Kies voor twee mogelijkheden: ‘Verwijder’ of ‘Terug naar openstaande betalingen’ en bevestig uw keuze. Afhankelijk van uw keuze worden de geselecteerde betalingen verwijderd of verplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaanse taalkeuze

InsideBusiness Payments is nu ook beschikbaar in het Spaans. U kunt dit instellen door uw internet browser in te stellen op Spaans, waarna InsideBusiness opstart in het Spaans.

In Internet Explorer kunt u dit instellen via Tools > Internet Options > General > Taal. Hier kunt u een taalvoorkeur toevoegen en de volgorde van geselecteerde talen veranderen. Door een taal naar boven te verplaatsen, configureert u deze als voorkeurstaal.